foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Metóda CLIL

CLIL

Metóda CLIL - Content and Language Integrated Learning je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.

Autorka knihy o CLIL metóde

Autorka knihy Incredible English Sarah Phillips natočila krátke vysvetlenie princípov metódy CLIL. Tu si môžete pozrieť ukážku z Youtube: CLIL method Sarah Phillips

Schopnosti detí a ich vyučitie

Vraj 80 percent detí javí známky geniality. Často krát sa stáva, že tie predpoklady sú zbytočne potlačované. V našich programoch máme individuálny prístup ku každému dieťaťu, aby sme umožnili deťom sa prejaviť a rozvíjať. Opäť si pozrite video autorky knihy Sarah Phillips o rozdielnosti v prístupoch k žiakom, tzv.: Differentiated Learning