foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kontaktné údaje:

Občianske združenie

Angličtina - ZŠ Stupava

Adresa školy: Školská 2, 900 31 Stupava
Telefón: 02/65934437

Webová adresa: http://zsskolstu.edupage.org
Email školy:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 42262976

 

Definícia OZ Angličtina ZŠ Stupava:

Cieľom združenia je spolupráca pri zabezpečení a podpore výučby angličtiny na ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, ktorý sa realizuje:

a) skvalitňovaním vyučovania angličtiny na škole pomocou metód a foriem, ktoré žiakov pripravia na zvládnutie reálnych situácií v anglicky hovoriacom prostredí, prostredníctvom aktivít, ktoré žiaci radi vykonávajú a na ktoré sa tešia,
b) zabezpečením vyučovania angličtiny na škole slovenskými lektormi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a s absolvovaním všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúšky alebo medzinárodného certifikátu na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CertTESOL, DipTESOL, CELTA, DELTA, IHC, TEFL a iné) alebo lektormi zo zahraničia spĺňajúcimi kritériá pre výučbu cudzích jazykov v Slovenskej republike,
c) zabezpečením dlhodobého školenia lektorov a vytvorenia zázemia pre systematický rozvoj ich kvalifikácie,
d) dodržiavaním systému priebežnej vnútornej kontroly kvality vyučovacieho procesu (hospitácie učiteľov, spätná väzba),
e) systematickým zisťovaním progresu žiakov prostredníctvom testovania na začiatku vzdelávacieho cyklu, v jeho priebehu ako aj na jeho konci podľa Spoločného európskeho referenčného rámca,
f) organizovaním vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí smerujúcich k vzdelávaniu v oblasti osvojovania si anglického jazyka.


Zväčšiť mapu