foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2% z daní pre Občianske združenie

Záujemci môžu poukázať nášmu združeniu sumu do výšky 2% zaplatenej dane. Tieto prostriedky chceme využiť na zvýšenie kvality anglických učebných materiálov v školskej knižnici, na materiálne a technické vybavenie anglických triedAk chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Za prejavenú podporu Vám vopred ďakujeme!

Postup pre zamestnancov:

Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov

Typ súboru Popis Odkaz
PDF Vyhlásenie - zamestnanci download link
PDF Potvrdenie o zaplatení dane - zamestnanci download link

Postup pre fyzické osoby:

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Angličtina - ZŠ Stupava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 2, 900 31 Stupava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42262976

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby:

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm(každému však najmenej 8,00 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Angličtina - ZŠ Stupava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Školská 2, 900 31 Stupava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42262976

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.