foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Časté otázky - FAQ

Kto môže byť prijatý do programu?
Každé dieťa, ktoré splní podmienky prijatia dieťaťa na základnú školu a prejaví záujem o náš program. Vedenie školy potom rozhodne o prijatí na základe záujmu a kapacitných možností školy.

Platí sa každý mesiac tá istá suma?
Áno. Celková suma za jeden školský rok je rovnomerne rozdelená na 10 platieb po dobu desiatich mesiacov. Sú v nej zohľadnené všetky potrebné náklady na chod programu, školské prázdniny, krátkodobé ochorenie atď.

Udeľujeme zľavy?
Zľavy poskytujeme pre súrodencov individuálne po dohovore.

Sú lektori kvalifikovaní na učenie v programe?
Naši lektori spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zároveň sú pravidelne odborne školení.

Odkiaľ pochádzajú lektori?
Zastúpenie našich lektorov je z nasledovných krajín: Spojené kráľovstvo, Írska republika, USA, Kanada, Austrália.

Je na hodine s anglickým lektorom aj slovenský učiteľ?
Podľa zákona je počas povinného vyučovania na hodine s anglický lektorom aj slovenský učiteľ.

Ako sú deti hodnotené?
Za známkovanie je podľa zákona zodpovedný slovenský učiteľ, ktorý komunikuje s lektorom. Lektori poskytujú písomne aj ústne hodnotenie počas konzultačných stretnutí s rodičmi.