foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bilingválne triedy

V spolupráci so Základnou školou Ostredkova otvárame programy bilingválnych tried. Projekt zastrešuje občianske združenie Angličtina - ZŠ Ostredky. Program 10-tich hodín angličtiny za týždeň v bilingválnych triedach sa bude skladať:

Povinné vyučovanie - 3 hodiny/týždeň

V rozsahu troch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením pedagógov z anglicky hovoriacich krajín. Deti sa naučia plynule používať angličtinu pri učení, hrách a bežnom živote.
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press.

Pozrite si vzorové strany kníh: Incredible English.

CLIL metóda - 4 hodiny/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu troch vyučovacích hodín týždenne s použitím metódy CLIL, Metóda CLIL je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

Poobedné kluby - 3 hodiny/týždeň

Prebieha poobede v rozsahu troch hodín týždenne (zážitkové učenie, spev, divadlo, laboratórium a pod.).